уеб дизайн студио

CRM система - ползи и предназначение!

CRM системата (Customer Relationship Management Systems) е термин, който се отнася до практики, стратегии и технологии, които компаниите използват, за да управляват и анализират взаимодействието с клиентите си и данни от целия жизнен цикъл на фирмата, с цел подобряване на бизнес отношенията си с клиентите, съдействие и управление на растежа на продажбите. CRM системите са проектирани така, че да събират информация за клиенти от различни канали или точки на контакт между клиента и компанията, което би могло да включва интернет страницата на дружеството, телефон, чат на живо, пряка пощенска реклама, маркетингови материали и социалните медии. Една CRM система също така може да дава детайлна информация за личната информация на клиентите, история на пазаруване, предпочитания за пазаруване и интереси.

Това е мощен инструмент за планиране, изпълняване, проследяване и измерване на резултатаите и ефективността на всяка една кампания - от началото до края. По този начин лесно ще разгърнете пълния маркетингов потенциал на Вашия бизнес.

Търговците ще работят по нов начин. Те ще имат пълна информация за клиентите, заявките и хронологията на обслужването. Следователно служителите ще предоставят последователна услуга, която ще е базирана на реални данни и нужди на клиентите.

Няколко предимства, които дава една CRM система:

  • Оптимизира и съкращава всички процеси на продажбите
  • Подпомага изпълнението на маркетинговите кампании
  • Допринася за разпределението на задачи и правилното планиране
  • Помага на търговците да се насочат и свържат по-лесно с целевата група клиенти
  • Улеснява служителите в опознаването на клиентите и обслужването им

Вие решете дали ще заложите и инвестирате в изработка на CRM система за Вашата фирма или организация. Ползите са доказани.