уеб дизайн студио

Готов ли е Вашият бизнес за ERP система?

Мислите си за внедряване на ERP система? Тя може да помогне да доведете бизнеса си на съвсем ново ниво на производителност и рентабилност. Но това е инвестиция и може би се чудите дали тя ще се отплати. Една ERP система е универсален софтуер с модули, които управляват Вашите ключови бизнес функции-всичко от инвентара, финанси, човешки ресурси и всякакви операции. Така няма да интегрирате отделни системи във всеки различен отдел. Системата за ERP прави всичко. Недостатъкът е, че тези системи могат да бъдат скъпи и отнемащи време за внедряване. За да се решите дали е време да се инвестира в ERP, трябва да имате изготвен стратегически план. Тук ще Ви посочим три стъпки, които да определят дали Вашият бизнес е готов за внедряване на ERP система.

1. Оценка на текущите Ви технологии
Прегледайте, с какви софтуерни продукти разполагате и дали те задоволяват Вашите потребности. Един често срещан проблем е, че много фирми не актуализират и поддържат своите софтуери и те губят своята полза с годините. Или пък съществуващите софтуери са страхотни, но не комуникират и обменят информация един с друг и по този начин затрудняват работа. В този случай една ERP система би била решението за Вас, защото с една програма ще следите и ръководите всички процеси във фирмата. Друг проблем е липсата на обучение на служителите. Компаниите често си мислят, че техните служители знаят как да си вършат качествено работата и могат да спестят от обучението им. Това е равносилно на това да сте свикнали да карате обикновенна кола и някой да очаква от Вас да знаете как се кара кола от Формула 1 от първото Ви качване на нея. В този случай дори и да имате най-добрият фирмен софтуер, ако Вашите служители не могат да боравят с него правилно и пълноценно, то той се обезмисля.

2. Оценка на бъдещите Ви нужди
Внимателно оценете информационните технологични нужди на Вашата компания през следващите няколко години. Също така трябва включите и едно бъдещо разрастване на служителите и апаратура, за да се гарантира тяхното интегриране след време.

3. Направете анализ на разходите и ползите
Определете финансовото въздействие на една ERP система върху Вашият бюджет. Направете едно сравняване на цената за реновиране на съществуващите Ви софтуерни системи и цената за изграждане на ERP система. Една ERP система може да бъде оправдана, ако настоящите Ви системи не могат да бъдат подобрени или нямате никакви.

Как системата би се отразила на Вашия бизнес и ще Ви бъде ли от полза? Няма правило или принцип, по който да се определя, за колко голям бизнес трябва да бъде една ERP система. Много важен фактор е сложността на Вашите продукти или услуги. Затова определете, от колко компоненти се състоят, какъв е техният брой и колко различни видове са. ERP системи имат смисъл за големи и сложни продуктови линии.