уеб дизайн студио

Как е започнало всичко – кратка история на интернет търсенето

Според източници, раждането на интернет е през периода 1994 – 1996 година. Идеята за WWW е предложена през 1989г. от Тим Бърнърс-Лий и други, чиято цел е да даде възможност за свързване и достъп до много различни източници и става прототип за първите вътрешни мрежи. Целта на интернет е да увеличи производителността на служителите чрез по-лесен достъп до документи, бързото им обращение и по-ефективна комуникация.

Претоварване на информацията

С течение на годините, съдържанието пуснато на WWW сървърите е все повече. Управлението на по-голям и сложен софтуер изисква развитие на хардуера. Но лекотата и достъпността на информационните технологии стана източник на сериозни проблеми. Имало е прекалено много информация и документи, които са частично морално остарели, дублирани, нехомогенни и тн. Трудностите при управление на съдържанието и липса на хора, отговорни за този процес са довели до ситуация, в която крайният потребител не е в състояние да достигне до желаната част от информацията или това е изисквало много усилия.

Google на помощ

Още през 1998 г. компанията Gartner, описва това състояние на интернет като „Дивия Запад“. Този проблем е бил решен чрез Yahoo или Google, който се превърна в световен лидер на търсене на информация.

И търсенето започна

Търсачките се отразиха много на интернет възприятието. От една страна търсачките са пряко отговорни за реализацията на основните допуски и управление на информация. От друга страна има недоволство сред потребителите на мрежата. Има много причини за това статукво: грешни и нечетливи резултати от търсене, липса на документи, проблеми със сигурността и ограничен достъп до някои ресурси.

Как да се измери ефективността?

През 2002 г. Консултантите от Nielsen Norman Group изчислили, че разликата в производителността между служителите с помощта на най-добрата и най-лошата корпоративна мрежа е около 43%. От друга страна, годишният доклад на Enterprise Search и Findability показва, че в ситуация, в която почти 60% от фирмите с подчертано значение от търсене на информация за техният бизнес, почти 45% от служителите имат проблем с намирането на информация.

Като оставим настрана комфорта и удоволетвореността на служителите, естествен ефект от изпълнението и подобряването на търсенето за предприятията е финансовата изгода. Противно на общоприетото схващане, инвестиционните печалби от лесното достъпване на информация са доказани. Подготовката на тези изчисления не е никак лесна. Първата стъпка е да се изчисли времето, което е прекарано от служител в търсене на информация, за да се изчисли, какъв процент от задачите е завършил и колко време отнема изпълняването на тази задача без необходимите материали. Следва да се посочи, че компании като IDC или AIIM констатират, че работещите заделяли най-малко 15-35% от работното си време за търсене на необходима информация.  Друго нещо е, че очакванията на потребителите и бизнес изискванията се променят непрекъснато.

Главен инструмент за служители

Интернет се превърна във важен инструмент, използван от компании и служители за различни цели. Той поддържа ефективността на служителите, вътрешната комуникация и споделяне на знания. Въпреки това, основната му задача е да съхранява информация, която често се крие в купчина от документи или е разпръсната между различни източници на данни. Оборудван с търсачка, интернет е станал безценен работен инструмент на практика във всички сектори, особено в определени отдели в сферата на услугите или работа с клиенти.