уеб дизайн студио

Няколко думи за ERP системите

Enterprise Resource Planning (планиране на ресурсите на предприятието) е многофункционална информационна система, която съдържа в себе си много програмни модули, които поддържат основните работни процеси на едно предприятие. ERP системата дава възможност в реално време да се следи производството, доставките, наличности, парични средства, суровини, капацитет на производство, продажби, разходи и счетоводство. Това е жизненоважен инструмент за ръководене и следене на различните вътрешни функции в предприятието и безпроблемно управление на връзките с клиентите.

Какви функции включват ERP системите?

 • Финансово счетоводство
 • Управленско счетоводство
 • Управление на човешките ресурси
 • Производство
 • Управление на доставките
 • Управление на проекти
 • Следене на отношенията с клиентите
 • Информационни или статистически услуги

Въвеждането на ERP система в едно предприятие изисква много промени в начина, по който персонала работи. Преди това се прави и подробно проучване и анализ на всички бизнес процеси и възможните им модернизации.

Предимства на ERP системите:

 • Прогнозиране на продажбите
 • Оптимизация на складовата база
 • Хронология на паричните преводи
 • Следене на поръчките
 • Следене на приходите и разходите в предприятието
 • Намалява нуждата от синхронизация между различните отдели
 • По-лесно и точно изготвяне на статистики
 • Улеснява стандартизацията "именуване/кодиране"
 • По-добра защита на информацията

Недостатъци на ERP системите:

 • Трудоемко внедряване
 • По-висока цена в сравнение с не толкова задълбочените системи
 • Отнемане от работното време и процес за обучение на персонала относно системата

ERP системите могат значително да подпомогнат качеството и ефективността на един бизнес. Също така спомага за по-добрата производителност и качество на продуктите, което увеличава приходите на фирмата. ERP системата подпомага по-лесната синхронизация меджу отделните звена на едно предприятие.

Ако смятате, че това ще работи във Ваша полза и фирмата Ви има нужда от ERP система, то ние можем да бъдем Ваши партньори в това начинание.